Voordelen en voordelen van vegetarisme

Vegetarisme wordt gedefinieerd als het vermijden van voedsel dat wordt verkregen door dieren te doden. In de loop der jaren heeft het vegetarisme een groeiend aantal aanhangers gekregen. In mijn eigen geboorteland Nederland is het percentage vegetariërs gestegen van 1,9% van de totale bevolking in 1999 naar 4,5% in 2005. Wat is er zo aantrekkelijk aan vegetarisch eten?

Vegetarisme gaat ver terug. De eerste beroemde vegetariër uit de geschiedenis was de Griekse staatsman, wiskundige en filosoof Pythagoras (569-475 v.Chr.). Hij schafte het offeren van dieren onder zijn heerschappij af en was zijn hele leven een fervent voorstander van onthouding van vlees. Hij wordt beschouwd als de grondlegger van het vegetarisme in Europa en zelfs tot in de 19e eeuw werden vegetariërs nog ‘pythagoreeërs’ genoemd. Pythagoras was vooral op morele gronden vegetariër. Hij was er diep van overtuigd dat het doden van dieren voor persoonlijke consumptie een daad van barbaarsheid was, die leidde tot het morele en spirituele verval van de mens.

“Zolang de mens de meedogenloze vernietiger van lagere wezens blijft, zal hij nooit gezondheid of vrede kennen. Zolang mensen dieren afslachten, zullen ze elkaar doden. Inderdaad, hij die het zaad van moord en pijn zaait, kan niet oogsten vreugde en liefde”. Pythagoras

In India herhaalde Gandhi het geloof van Pythagoras in zijn hartstochtelijke bewering dat ‘de grootsheid van een natie en haar morele vooruitgang kunnen worden beoordeeld aan de hand van de manier waarop haar dieren worden behandeld’. Onlangs werd deze uiting de inspiratie voor een nieuwe politieke partij voor dierenrechten in Nederland, die bij de recente verkiezingen in november 2006 een verrassende twee zetels in de Tweede Kamer behaalde.

Mensen worden om verschillende redenen vegetariër. Sommigen kiezen voor de vegetarische manier van leven op basis van gezondheidsredenen, anderen worden vegetariër uit stil protest tegen het lijden en de mishandeling van dieren in slachthuizen, terwijl weer anderen vlees mijden om spirituele redenen. Het vegetarische dieet van de boeddhist is een logisch gevolg van de Boeddha’s leerstelling van *ahimsa* of geweldloosheid jegens alle levende wezens. Het eten van vlees wordt gezien als onderdeel van het moordproces en leidt je dus weg van het pad naar verlichting. Van fruit en groenten wordt aangenomen dat ze mentale en fysieke zuiverheid stimuleren, terwijl van vlees wordt gezegd dat het de geest vertroebelt en iemands meditatie belemmert. Spiritueel filosoof Sri Chinmoy legt uit: “Als we vlees en vis eten, komt het agressieve, dierlijke bewustzijn bij ons binnen. Onze zenuwen raken geagiteerd ze worden rusteloos en agressief, en dit kan onze meditatie verstoren.”

Tegenstanders van vegetarisme beweren vaak dat een vegetarisch dieet essentiële voedingsstoffen mist, vooral eiwitten. Deze bewering is echter nooit wetenschappelijk onderbouwd en is slechts een wijdverbreide mythe, aangezien alle essentiële voedingsstoffen direct verkrijgbaar zijn uit vegetarische bronnen, zoals fruit, groenten, granen, zuivelproducten, noten en zaden.

Meer recentelijk heeft een tegengestelde opvatting een bredere publieke aantrekkingskracht gewonnen, die stelt dat het niet mijden maar eten van vlees aanzienlijke gezondheidsrisico’s satisfied zich meebrengt. Deze opvatting is wetenschappelijk bewezen, aangezien vleeseters de neiging hebben om ongezond vet en een teveel aan eiwitten te consumeren, wat het risico op hart- en vaatziekten verhoogt. Om te citeren Dr. William Castelli, directeur van de Framingham Coronary heart Analyze, “Vegetariërs hebben het beste dieet. Ze hebben de laagste percentages van hart- en vaatziekten… Sommige mensen spotten satisfied vegetariërs, maar ze hebben een fractie van ons hartaanvalpercentage en ze hebben slechts 40 procent van ons kankerpercentage.” Uitgebreide studies in Engeland en Duitsland hebben deze verhouding van 40 procent ook aangetoond.

10 slotte zou het vegetarische dieet een oplossing kunnen blijken te zijn voor het wereldvoedselprobleem. Ongeveer de helft van ’s werelds maïsoogst wordt aan vee gevoerd, terwijl elke dag gemiddeld 40.000 kinderen van de honger omkomen. Hetzelfde voedsel dat nu aan dieren wordt gegeven voor de vleesproductie, zou een einde kunnen maken aan de honger in de wereld. Het milieu zou ook profiteren van de verandering in het dieet. De veehouderij verbruikt veel meer land, gewassen en energie dan de landbouw. Grote delen van de Zuid-Amerikaanse regenwouden worden gekapt om gewassen voor veevoer te verbouwen. Verder heeft de aarde te lijden onder de uitstoot van stikstof doorway dierlijke mest, waardoor zure regen en vervuiling van ons drinkwater ontstaat.

‘S Werelds grootste wiskundige, zelf een vrome vegetariër, vat het prachtig samen:

“Niets zal de menselijke gezondheid 10 goede komen en de overlevingskansen van het leven op aarde zo veel vergroten als de evolutie naar een vegetarisch dieet” Albert Einstein

*Bronnen: http://www.vegetariers.nl (web site van de Nederlandse Vegetarische Vereniging)

http://www.pcrm.org/health/veginfo/vegetarian_foods.html (web page van de Doctors Committee for Liable Drugs)

Bron: Abhinabha Tangerman