Rembrandt en zijn leven

Geprezen als een van de grootste schilders die ooit hebben geleefd, wordt Rembrandts schilderij ook wel ‘een van de grootste profeten van de beschaving’ genoemd. En in tegenstelling tot veel kunstenaars die posthumus-faam hebben, was Rembrandts in zijn jeugd een zeer succesvol kunstenaar in het veld, hoewel hij later in zijn leven financiële problemen kreeg en zijn schulden niet kon recupereren.

Rembrandt, geboren in 1606 in Leiden, Nederland, behoorde tot een middenklassegezin. Hij werd naar een Latijnse college gestuurd en werd al vroeg in zijn leven als schildersleerling gestuurd. Op de leeftijd van ongeveer 18 of 19 opende hij zijn studio op zeer jonge leeftijd en begon hij studenten te accepteren.

Rembrandt trouwde in 1635 achieved Saskia Van Uylenburg. Saskia was de neef van Hendrick Van Uylenburg, een person achieved wie Rembrandt samenwerkte toen hij naar Amsterdam verhuisde. Zijn huwelijk achieved Saskia was het begin van de uitdagingen van zijn leven. Drie van hun vier kinderen stierven en slechts één overleefde de volwassenheid. Titus, het overlevende type, experienced een oppas toen Saskia ziek werd, waarschijnlijk door tuberculose. Deze nanny, Geertje Dircx, werd ook de minnaar van Rembrandt. Geertje zou Rembrandt afterwards beschuldigen van wanprestatie en zij zou de zaak winnen en 200 gulden for each jaar ontvangen. Rembrandt nam hierop wraak door haar op te sluiten voor twaalf jaar in een inrichting toen hij ontdekte dat het Geertje juwelen verkocht of verpandde die Rembrandt aan zijn vrouw Saskia schonk.

Rembrandt en Saskia verpanden een huis voor 13.000 gulden. Deze aankoop zou al snel de oorzaak zijn van zijn financiële mislukking, niet dat hij het zich niet kon veroorloven, maar zijn bestedingspatroon was niet praktisch. Hij gaf geld uit in ongeveer hetzelfde tempo als hij het verdiende. Het huis heet nu Museum Het Rembrandthuis. Saskia stierf in 1642 en Rembrandt schilderde haar op haar sterfbed – beschouwd als een van Rembrandts meest ontroerende kunstwerken.

Onder zijn rendez-vous was Hendrickje Stoffels, een behoorlijk jonge meid fulfilled wie hij eind jaren 1640 een relatie had. Stoffels hielp Rembrandt zijn financiële situatie te verlichten door een bedrijf op te zetten fulfilled Rembrandts zoon Titus en Rembrandt in dienst te nemen. Dit was nodig omdat het schildersgilde een nieuwe regeling uitvaardigde dat niemand als schilder in de vleugel van Rembrandt mocht handelen. Rembrandt trouwde niet voor juridische doeleinden met Hendrickje Stoffels. Als hij dat deed, zou hij zijn rechten op het trustfonds van zijn zoon verliezen, dat hij voor zijn eigen levensonderhoud gebruikte toen Titus nog heel jong was.

Rembrandt is beroemd om zijn etsen en afbeeldingen van bijbelse taferelen. Hij stond er ook om bekend dat hij zijn schilderstijl verschillende keren had veranderd, waarvan de meest prominente in de jaren 1650 plaatsvond toen hij meer kleuren in zijn verf aanbracht en zijn penseelstreken rijker en meer uitgesproken maakte.

Kortom, Rembrandt is nog steeds een van de grootste schilders die ooit heeft geleefd, ondanks zijn falen in het beheren van zijn financiën. Kunstenaars staan ​​immers bekend om hun excentrieke of unusual gedrag, en dit gedrag wordt altijd gecompenseerd door wat ze kunnen doen of wat ze hebben bijgedragen aan de samenleving.

Bron: Mark Traston