Offshore bankdiensten

Bankieren is een van de belangrijkste sectoren van de wereldeconomie omdat het van invloed is op investeringen, consumptie en andere zakelijke activiteiten. Bovendien heeft bankieren een substantiële invloed op de geldcirculatie en daarmee op de economische groei. Offshore bankieren biedt particulieren, zakenmensen en bedrijven een unieke kans om toegang te krijgen tot de internationale markt en hun bedrijfs- en investeringsplannen uit te voeren, aangezien offshore bankieren sterkere privacy- en beveiligingsfuncties omvat. Dat wil zeggen, de activiteiten die u start via uw offshore private banking zijn vertrouwelijker en veiliger. Benadrukt moet worden dat u uw klanten dezelfde privacy kunt bieden, samen met andere gerelateerde voordelen.

De procedures die u moet volgen om een ​​offshore bankrekening te openen, zijn niet ingewikkeld. Met andere woorden, elk individu kan binnen enkele uren een offshore bankrekening openen. Merk op dat elk offshore bankrechtsgebied zijn eigen vereisten heeft. Een van de meest populaire offshore bankcentra zijn de Kaaimaneilanden, de Seychellen, Saint Vincent en de Grenadines, de Bahama’s, Gibraltar en de Nederlandse Antillen.

BASIS BENODIGDHEDEN:

Zoals eerder vermeld, is het openen van een offshore-bankrekening vrij eenvoudig. De procedures die u moet volgen om een ​​buitenlandse bankrekening te openen, zijn vergelijkbaar met de procedures die u volgt om een ​​bankrekening in uw eigen land te openen. Allereerst zullen offshore banken om uw persoonlijke gegevens vragen: naam, geboortedatum, adres, staatsburgerschap, beroep en een kopie van uw paspoort, identiteitskaart of een ander identificatiedocument afgegeven door een overheidsinstantie. Ten tweede moet u uw woonadres verifiëren door een energierekening of een ander document te overleggen. Vermeldenswaard is dat alle ingediende documenten moeten worden gewaarmerkt.

Enkele aanzienlijke voordelen van offshore bankieren zijn:

  • Geminimaliseerd politiek risico. In veel gevallen is de grootste bedreiging niet het marktrisico, maar de regeringen, dat wil zeggen kapitaalcontroles en bail-ins.

  • Bescherming van activa.

  • Valutadiversificatie. Het aanhouden van vreemde valuta leidt tot het minimaliseren van de risico’s die u loopt.

  • Meer opties voor uw bedrijfs- en investeringsplannen.

JURISDICTIES:

Kaaiman Eilanden:

Een van de grote voordelen van de Kaaimaneilanden is de politieke stabiliteit. De jaarlijkse licentievergoeding is 9.000 US dollar. De internationale bancaire infrastructuur is goed ontwikkeld met veel faciliteiten. Een ander aanzienlijk voordeel van de Kaaimaneilanden is de nulbelasting op internationale bankinkomsten. Desalniettemin is de benadering van de staat ten aanzien van internationale particuliere banken die eigendom zijn van niet-bankiers slecht. Ondanks het feit dat de Kaaimaneilanden goed ontwikkelde bankstructuren hebben, ontmoedigt de slechte houding ten opzichte van internationale banken die eigendom zijn van niet-bankiers veel investeerders en zakenmensen om offshore bankactiviteiten op de Kaaimaneilanden te starten.

Seychellen:

Het grote voordeel van de Seychellen is de vertrouwelijkheid, aangezien de staatsautoriteiten geen directe toegang hebben tot bankgegevens zonder gerechtelijk bevel. Merk op dat de Seychellen dubbele belastingverdragen hebben met Barbados, Botswana, China, Cyprus, Indonesië, Maleisië, Mauritius, Oman, Qatar, Zuid-Afrika, Thailand, de Verenigde Arabische Emiraten en Vietnam. Verder moet erop worden gewezen dat de Seychellen alleen met Nederland overeenkomsten voor de uitwisseling van belastinginformatie hebben gesloten.

Saint Vincent en de Grenadines:

Het land handhaaft een mate van flexibiliteit en vertrouwelijkheid waar veel bankeigenaren de voorkeur aan geven. In het bijzonder is de vertrouwelijkheid met betrekking tot de opname en de start van de activiteiten van een International Banking License verzekerd door de Confidential Relationships Preservation (International Finance) Act 1996 en door de International Banks Act 1996. Een van de belangrijkste voordelen van Saint Vincent en Grenadines is de afwezigheid van deviezenbeperkingen voor offshore-transacties en zegelrechten. Verder zijn er geen vennootschapsbelasting, geen inkomstenbelasting, geen roerende voorheffing, geen vermogenswinstbelasting en geen successierechten/erfrecht/opvolging.

Het land heeft politieke stabiliteit, goed ontwikkelde internationale bankinfrastructuren en bekwame arbeidskrachten.

De International Banks Act 1996 geeft de volgende vergunningen af:

  • Klasse I Offshore Banking Licentie: De Licentienemer is betrokken bij offshore bankactiviteiten buiten het land. De minimale klassevereiste voor een Klasse I-licentie is 500.000 US dollar.

  • Klasse II Offshore Banking Licentie: De Licentienemer houdt zich bezig met offshore bankieren met individuen of groepen die gedetailleerd worden beschreven in een schriftelijke verbintenis. De minimale klassevereiste voor een Klasse I-licentie is 100.000 US dollar.

Bahamas:

Bahama’s wordt beschouwd als een van de meest aantrekkelijke internationale bankcentra ter wereld vanwege de uitstekende communicatiesystemen en de frequente lucht- en zeeverbindingen met de VS. Daarnaast heeft het land een goed ontwikkelde wetgeving op het gebied van het bankgeheim. Houd er rekening mee dat er geen belastingen worden geheven op internationale bankinkomsten.

Er zijn twee soorten licenties, de onbeperkte en de beperkte licentie. De onbeperkte vergunning kan worden verkregen door een particulier, aangezien deze kan aantonen over een aanzienlijk hoog vermogen te beschikken. Anderzijds worden beperkte licenties verleend aan financiële instellingen. Houd er rekening mee dat een beperkte licentie de houder in staat stelt uitsluitend bank- en trustdiensten aan te bieden aan een bepaalde klasse van verbonden personen of bedrijven.

Gibraltar:

Gibraltar is een volwaardig lid van de Europese Unie. Daarom opereren in Gibraltar gevestigde banken onder hetzelfde juridische kader als de banken in het VK. Toch heeft Gibraltar enkele bijkomende voordelen, zoals de efficiënte en effectieve bureaucratische procedures. Bovendien mogen banken geheel belastingvrij opereren.

Nederlandse Antillen:

De Nederlandse Antillen hebben een goed opgezet internationaal bankgeheim wettelijk kader. Een van de belangrijkste voordelen van dit specifieke rechtsgebied is het ontbreken van licentievergoedingen voor een internationale bankvestiging. Bovendien is de internationale bankinfrastructuur goed, met veel advocaten en accountantskantoren die internationale zaken doen. Er moet rekening worden gehouden met het feit dat er een klein bedrag aan belasting wordt geheven op internationale bankinkomsten. Desalniettemin is de houding van de regering ten opzichte van internationale banken die eigendom zijn van niet-bankiers slecht.