Leiderschapslessen van Andrew Carnegie en Glenn Holland

Een verslaggever vroeg de grote Amerikaanse industrieel, Andrew Carnegie “hoe hij 43 miljonairs heeft weten te werven?”

De heer Carnegie antwoordde “dat geen van hen miljonair was toen ik ze aannam.” Toen hem werd gevraagd hoe hij ze heeft ontwikkeld, zei hij: “Je ontwikkelt miljonairs zoals je goud wint. Je verwacht tonnen aarde te verplaatsen om een ​​ons goud te vinden, maar je gaat niet de mijn in op zoek naar het vuil – je gaat erin op zoek naar het goud.”

Andrew Carnegie wist zijn winnende staff te selecteren. Zig Ziglar zegt dat je moet, “Wees een goede vinder” en meneer Carnegie was een “goede vinder”.

De heer Carnegie schreef in zijn autobiografie “De ontwikkeling van mijn materiële succes in het leven kan niet worden toegeschreven aan wat ik zelf heb geweten of gedaan, maar aan het vermogen om anderen te kennen en te kiezen die het beter weten dan ikzelf.”

Wat zijn de 3 manieren waarop Andrew Carnegie zijn teamleden heeft aangenomen?

1) Hij koos authorities in de staalindustrie.

2) Hij omarmde diversiteit voor zijn teamleden die mensen selecteerden op basis van hun vaardigheden, persoonlijkheden, zakelijke ervaring, en geloofde dat als je de expertise experienced waarnaar hij op zoek was, je leeftijd of geslacht er niet toe deed. De heer Carnegie wilde de beste leden voor zijn crew.

3) Dhr. Carnegie was bereid om te “leren en luisteren” naar de mensen die hij leidde.

Andrew Carnegie zei: “Ik begreep stoommachines niet, maar ik probeerde dat veel gecompliceerdere stuk mechanisme-male te begrijpen.”

Hij zei ook: “Naarmate ik ouder term, besteed ik minder aandacht aan wat mannen zeggen. Ik kijk gewoon naar wat ze doen.”

Zijn hele leven was hij “een fervent lezer”. Als jonge boekhouder werd hij op zaterdag uitgenodigd om naar privébibliotheken van welgestelde burgers te gaan om te lezen en te leren van hun collecties. Toen hij eenmaal succes experienced behaald, gaf hij iets terug doorway te helpen bij de bouw van “drieduizend bibliotheken” waar jonge mensen geschikte boeken konden lezen.

Carnegie-Mellon College werd gebouwd door Andrew Carnegie, evenals Carnegie Corridor in New York City, de beroemdste concertzaal in de Verenigde Staten. Hij schonk ook meer dan $ 350 miljoen dollar aan zijn openbare stichtingen en kende jaarlijks subsidies toe “ten gunste van het publiek”. Zijn stichtingen geven nog steeds elk jaar aan waardige ontvangers. In 1999 werd zijn Carnegie Corporation uit New York gewaardeerd op meer dan $ 1,55 miljard, zelfs nadat er voortdurend subsidies waren gegeven van “miljoenen dollars”.

In de movie “Mr. Holland’s Opus” speelt Richard Dreyfuss Glenn Holland, een muzikant en componist die een baan als orkestleraar op een middelbare college aanneemt om zijn gezin te onderhouden. Zijn droom was om een ​​grote symfonie te schrijven. In de loop van 30 jaar evolueert Mr. Holland tot een zorgzame, meelevende leraar die zijn studenten inspireert, motiveert en aanmoedigt om “van leren te houden”. Hij werkte ijverig met hen samen en was bereid een stap excess te doen om het verschil te maken. Holland was vastbesloten om zijn studenten op te leiden en hen te laten uitgroeien tot fijne jonge mannen en vrouwen die zouden kunnen studeren, tricky werken en helder denken om hun doelen voor hun toekomst te bereiken.

In zijn 30e jaar dat hij lesgeeft op de middelbare university, wordt de muziekopleiding afgebouwd en heeft meneer Holland geen baan meer. Terwijl hij zich klaarmaakt om de faculty voor de laatste keer te verlaten, hoort hij geluiden uit de aula komen. Als hij de aula binnengaat, ziet hij zijn oud-leerlingen op het podium staan ​​met hun instrumenten klaar om de muziek op hun stands te spelen. In de gevulde zaal zitten zijn vrouw, zoon, collega-leraren en nog meer oud-studenten die hij in de loop der jaren heeft helpen opvoeden. Hij wordt gevraagd het stokje around te nemen en zijn symfonie voor het live performance te dirigeren.

De ‘echte symfonische meesterwerken’ van meneer Holland waren al zijn voormalige studenten die hij in de loop der jaren heeft gevormd en verzorgd tot fijne jonge mannen en vrouwen die hun doelen zouden bereiken en anderen zouden helpen deze te bereiken, internet zoals meneer Holland hen leerde om doen!

Welke 3 dingen leerde meneer Holland zijn studenten die hen tijdens hun levensreis 10 goede kwamen?

1) Hij leerde zijn studenten het plezier van leren door het leuk en opwindend te maken om te leren. Hij liet hen fulfilled een positieve houding zien hoe ze zich konden concentreren en concentreren op het werk en hoe ze het leuk konden vinden om fulfilled anderen samen te werken. Hij leerde ze satisfied behulp van de “Leren doorway Voorbeeld”-benadering.

2) Hij onderwees zijn studenten doorway hen aan te moedigen, te motiveren en te inspireren om hun beste werk te doen. Hij was altijd aardig, geduldig en meelevend fulfilled elke student en ze wisten dat hij om hen gaf en in hen geloofde. Hij verwijderde wegversperringen van hun pad en zorgde ervoor dat elk van zijn studenten in zichzelf geloofde. Hij was altijd bereid om additional tijd te besteden aan het uitleggen van een moeilijk concept totdat de college student de stof begreep, waardoor hij zelfrespect en eigenwaarde kreeg.

3) Hij leerde zijn studenten om nooit op te geven en stap voor stap te werken om hun uiterste best te doen en helder en beknopt te kunnen denken.

Dus welke drie dingen moet je doen om je winnende staff op je bedrijf of faculty zoals Andrew Carnegie en Glenn Holland te ontwikkelen?

1) Andrew Carnegie was zijn hele leven “een fervent lezer”. Halt nooit satisfied leren en blijf altijd je geest ontwikkelen door te studeren en te lezen om elke dag nieuwe kennis op te doen.

2) Glenn Holland toonde medeleven en toewijding om zijn studenten te helpen de stof te begrijpen doorway het stap voor stap op een duidelijke en beknopte manier uit te leggen. Jackie Robinson zei: “Een leven is niet belangrijk, behalve in de effects die het heeft op andere levens.”

3) Andrew Carnegie ontwikkelde zijn teamleden door het goud in elk van hen te delven. Glenn Holland ontwikkelde internet als Andrew Carnegie zijn studenten door het goud in elk van hen te delven.

Benjamin Franklin vroeg zich elke ochtend af: “Wat voor goeds zal ik vandaag doen?” En voordat hij ’s avonds ging slapen, vroeg hij zich af: “Wat voor goeds heb ik vandaag gedaan?”

Deze twee vragen moet je jezelf elke ochtend en avond stellen. Bij het leiden van uw workforce op het werk of bij het lesgeven aan uw studenten, wees bereid om hen te helpen naar het goud in hen te reiken.

Bron: Madeline Frank