Kritiek op de definitie van jurisprudentie

Hieronder volgt de kritiek op de definities van jurisprudentie gegeven doorway verschillende juristen.

1. Kritiek op Austins definitie van jurisprudentie:

A. De kritiek van Salmond

De fout in Austins idee van algemene jurisprudentie ligt in het feit dat hij aanneemt dat tenzij een rechtsbeginsel in veel rechtsstelsels gemeengoed is, het niet binnen de algemene jurisprudentie kan worden behandeld. Er kunnen veel jurisprudentiescholen zijn, maar niet verschillende soorten.

B. Hollandse kritiek:

Holland wijst erop dat alleen het materiaal bijzonder is en niet de wetenschap zelf.

2. Kritiek op Hollands definitie van jurisprudentie:

A. Doorway grijs:

De werkelijke relatie tussen jurisprudentie en recht hangt niet af van welk recht wordt behandeld doorway hoe het recht wordt behandeld.

B. Doorway Dr. Jenks:

Hij merkte op dat de jurist een damp alleen kan herkennen aan zijn voor, want het is de vorm die ervoor zorgt dat de veelvoudige materie van de verschijnselen wordt waargenomen, maar als hij de vorm als het ware op de operatietafel heeft gekregen, moet hij deze ontleden en vaststellen betekenis. Jurisprudentie heeft meer achieved middelen dan met doelen te maken, hoewel sommige middelen een doel op zich zijn.

3. Kritiek op Salmonds definitie van jurisprudentie:

Er wordt aangevoerd dat Salmond er niet in was geslaagd een nauwkeurige en wetenschappelijke definitie te geven en ook de doorway hem gemaakte verdeling van de jurisprudentie in algemeen en bijzonder roept veel kritiek op, aangezien de Hollander opmerkt dat deze uitdrukkingen moeten worden verworpen aangezien de wetenschap moet worden behandeld als niet in staat om in deze twee takken te worden verdeeld.

Bron: Waqas Mehboob