Hollandse Meesters van de Gouden Eeuw Schilderkunst

De Nieuwe Nederlandse Republiek

Nederland werd een Spaans bezit vanaf 1556 toen de kroon overging op de buitenlandse koning Filips II van Spanje.

Willem de Zwijger (24 april 1533 – 10 juli 1584) was de vader van de Nederlandse Republiek.

Hij was de belangrijkste leider van de Nederlandse Opstand die Nederland als staat zag ontstaan ​​tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648), en in 1581 hun onafhankelijkheid van het Spaanse rijk verklaarde.

In 1588 werd de nieuwe Republiek der Nederlanden uitgeroepen.

De Nederlandse Republiek verwierf in de 17e eeuw wereldmacht en werd een leidende macht in de Europese handel, wetenschap en kunst.

De Verenigde Oost-Indische Compagnie (Verenigde Oost-Indische Compagnie) was een megacorporatie die het grootste deel van de 17e eeuw floreerde als onderdeel van het machtige Nederlandse, commerciële rijk in Oost-Indië (het huidige Indonesië).

Het werd ontbonden in 1799.

Het kapitalisme was het economische en politieke systeem dat de handel deed groeien, immigranten aantrok en de groei van de belangrijkste steden en havens stimuleerde.

Geschiedenis van de Nederlandse schilderkunst

De Nederlandse Gouden Eeuw van ongeveer 1620 tot 1680 ontwikkelde een zeer aparte stijl van schilderen die de natuurlijke wereld uitbeeldde die de voorkeur gaf aan landschappen zoals de duinen langs de westelijke zeekust en rivieren met omliggende weiden waar vee graasde, vaak fulfilled een visioen van een stad in de afstand.

Ze brachten het dagelijkse leven in beeld fulfilled Nederlandse spreekwoorden en gezegden die een moralistische boodschap uitdroegen.

Tussen 1605 en 1635 werden in Haarlem, de hoofdstad van de provincie Noord-Holland, meer dan 100.000 schilderijen gemaakt van schilders als Frans Hals en Jacob van Ruisdael, Lieven de Essential en Jan Steen met schilderijen die de roemrijke geschiedenis en producten van de stad uitbeelden.

Veel portretschilderijen werden in de 17e eeuw ook in opdracht van vermogende particulieren gemaakt.

Nederlandse woorden “stilleven” en “landschap” die in het Engels werden overgenomen als “stilleven” en “landschap” waarvan de kunst in Europa de volgende twee eeuwen afhing.

De Gouden Eeuw is nooit echt hersteld van de Frans-Nederlandse oorlog (1672-78), waardoor de republiek in 1795 instortte en het koloniale rijk werd overschaduwd doorway Engeland.

Belangrijke meesters uit de Gouden Eeuw

Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606 – 1669)

Rembrandt wordt beschouwd als een van de grootste kunstenaars in de geschiedenis van de schilderkunst in barokstijl.

Hij was een productieve meester in drie media – tekenaar, schilder en graficus die ook veel belangrijke Nederlandse schilders onderwees.

Zijn onderwerpen varieerden van portretten en zelfportretten tot landschappen, genretaferelen, allegorische en historische taferelen, bijbelse en mythologische thema’s en dierstudies.

Beroemde schilderijen van Rembrandt

*De Nachtwacht (1642)

De Nachtwacht staat bekend om drie dingen: zijn kolossale afmeting (363 cm × 437 cm (11.91 ft × 14.34 ft)), het dramatische gebruik van licht en schaduw (tenebrisme) en de perceptie van beweging in wat traditioneel een statische militair groepsportret.

*De Joodse bruid (1665)

De Joodse bruid, afgebeeld als Isaac en Rebecca, de oppassers benadrukten hun trouw en vroomheid en dat hun huwelijk een gelukkig en deugdzaam huwelijk was.

*De storm op het Meer van Galilea (1633)

Een olie-op-canvas schilderij met het bijbelse verhaal van Jezus die de storm op het Meer van Galilea kalmeert.

Het is Rembrandts enige zeegezicht.

*Hoofd van Christus (1648)

Het hoofd van Christus is een schilderij uit 1648 in de Gemäldegalerie in Berlijn.

* Bathseba in haar bad (1654)

Het schilderij hangt in het Louvre en toont koning David die Bathseba ziet baden uit het Oude Testomony.

Johannes Vermeer (1632 – 1675)

De Nederlandse kunstenaar uit de Gouden Eeuw, Johannes Vermeer, was een schilder uit de barokperiode die gespecialiseerd was in huiselijke interieurscènes uit het middenklasseleven en zijn meesterlijke gebruik van licht in zijn werk.

“Bijna al zijn schilderijen”, schreef Hans Koningsberger, “zijn blijkbaar opgesteld in twee kleine kamers in zijn huis in Delft ze tonen dezelfde meubels en decoraties in verschillende opstellingen en ze portretteren vaak dezelfde mensen, meestal vrouwen.”

Ongeveer 36 van zijn schilderijen bestaan ​​en behoren tot de meest gerespecteerde schatten die nu gevonden zijn, in ’s werelds beste musea.

Beroemde schilderijen zijn onder meer:

*Gezicht op Delft (1661)

*Meisje achieved een parel (1665)

* De melkmeid (1658)

* Het straatje (1658)

Frans Hals (1582 – 1666)

Frans Hals de Oude was een barokschilder die vooral bekend is geworden door zijn portretten van rijke burgers en grote groepsportretten van plaatselijke schutters.

Zijn schilderijen verbeelden banketten, vergaderingen van officieren, gildeleden, rondtrekkende spelers en zangers van lokale raadsleden, heren, visvrouwen en herberghelden.

Op zijn huwelijksportretten is back links de traditioneel gesitueerde man en rechts de vrouw te zien.

Het schilderij van de Laughing Cavalier (1624) is een van Hals’ beroemdste werken en het Banquet of the Officers (1616) van de St Adrian Militia Company in 1627 legt elk personage vast in verschillende poses en gezichtsuitdrukkingen.

Enkele van zijn vele paintigs zijn onder meer:

*Banket van de Officieren (1616)

*Lachende Cavalier (1624)

* Lachende jongen (1525)

* Officieren en sergeanten (1639)

Jan Steen (1626 – 1679)

Jan Havickszoon Steen (1626 – 3 februari 1679) was een Nederlandse schilder uit de 17e eeuw wiens werken portretten, historische en bijbelse thema’s, genreschilderijen en schilderijen bevatten die verwijzen naar oude Nederlandse spreekwoorden of literatuur.

Steen gebruikte vaak leden van zijn familie als model.

Beroemde schilderijen zijn onder meer:

* Klavecimbelles (1660)

*Het dansende paar (1663)

* Feest van Sinterklaas (1665)

* De gelukkige familie (1668)

Rachel Ruysch (1664 – 1750)

Rachel Ruysch was een Nederlandse stillevenschilder uit de Noordelijke Nederlanden die gespecialiseerd was in bloemen.

Haar schildercarrière omvatte meer dan zes decennia en is de ideal gedocumenteerde vrouwelijke schilder van de Nederlandse Gouden Eeuw.

Ze begon met schilderen vanaf haar vijftiende tot ze drieëntachtig was en stierf op zesentachtigjarige leeftijd.

Beroemde schilderijen van Rachel Ruysch zijn onder meer:

* Rozen, winde, klaprozen en andere bloemen in een urn op een stenen richel (1688)

*Bloemen in een vaas (1699)

*Bloemen in een glazen vaas (1704)

*Bloemen Stilleven (1726)

Pieter Brueghel de Oude (1525 – 1569)

Pieter Bruegel was een Vlaamse (regio van Vlaanderen) kunstenaar en graficus van de Nederlandse renaissanceschilderkunst, bekend om zijn landschappen en boerentaferelen.

Hij vermomde zich vaak als een boer om lokale festiviteiten bij te wonen, zoals kermissen en bruiloften om zijn onderwerp te ontwikkelen.

Vaak aangeduid als “Boer Bruegel”, om hem te onderscheiden van latere schilders in zijn familie, waaronder zijn zoon Pieter Brueghel de Jongere (1564-1638).

Zijn schilderijen tonen boeren about het algemeen fulfilled een landschapsachtergrond, religieuze werken zoals de bekering van Paulus en de preek van Johannes de Doper en religieuze spreekwoorden die typerend waren voor de noordelijke renaissance.

Beroemde schilderijen zijn onder meer:

*De Oogstmachines (1565)

*De hooioogst (1565)

* Het boerenhuwelijk (1567)

*De preek van St. John (1564)

Hendrick Terbrugghen (1588-1629)

Hendrick Jansz ter Brugghen (of Terbrugghen) was een Nederlandse schilder die een van de volgelingen was van Caravaggio (Italiaanse schilder van de late jaren 1500 en vroege jaren 1600) – de zogenaamde Utrechtse Caravaggisti.

Tot zijn genretaferelen behoorden halflange figuren van drinkers of muzikanten, religieuze afbeeldingen en groepsportretten.

Beroemde schilderijen zijn onder meer:

*Doedelzakspeler (1624)

*De zingende luitspeler (1624)

*Kruisiging met de Maagd en Sint-Jan (1625)

*De ontkenning van St. Peter (1628)

Peter Paul Rubens (1577-1640)

Rubens wordt beschouwd als de meest invloedrijke kunstenaar van de Vlaamse baroktraditie in Europa in de 17e eeuw en was ook de favoriete schilder van zijn grote Spaanse beschermheer, Filips IV.

Tijdens zijn leven maakte hij meesterwerken uit de oudheid uit de klassieke en christelijke geschiedenis, mythologie, altaarstukken, portretten en landschappen.

Hij was ook een productief ontwerper van cartoons voor de Vlaamse tapijtwerkateliers.

Zijn opdrachtgevers waren onder meer royalty’s en kerken.

*De verhoging van het kruis (1610)

* Simson en Delila (1610)

*De afdaling van het kruis (1614)

*Zelfportret (1639)

Bron: Andrew Papas