GPS-container- en vrachtvolgsystemen zijn de toekomst van containerbeveiliging

Klanten voor het volgen van GPS-containerladingen bestrijken het volledige scala van belanghebbenden in de wereldwijde logistieke sector, de 3 soorten klanten zijn:

1. Overheden. Deze houden zich in toenemende mate bezig met het elimineren van het dumpen van containers om ervoor te zorgen dat ze de volledige belasting op vracht innen. In het bijzonder willen de regeringen van landen die containers in transit verwerken, erop toezien dat ze de nodige douane- en belastingheffingen innen. Een andere drijfveer is beveiliging. Regeringen maken zich zorgen more than het verkeer van illegale/gevaarlijke materialen/objects in intermodale containers. 10 slotte neigen overheden naar operaties van het ‘single window’-variety waarbij alle gegevens die suitable zijn voor het vervoer van vracht zich op één enkel system bevinden, waaronder bijvoorbeeld de integratie van manifestinformatie met röntgenscans en locatiegegevens.

2. Logistieke dienstverleners. Deze variëren van nicheaanbieders die gespecialiseerd zijn in het vervoer van bepaalde soorten goederen tot grootschalige verladers van gefabriceerde goederen. LSP’s houden zich bezig achieved de beveiliging van zendingen en het bieden van klantenservice satisfied toegevoegde waarde.

3. Nuttige vrachteigenaren. De ontvanger of eigenaar van de goederen wendt zich steeds meer tot dienstverleners voor het volgen van containers om eenvoudige technologie te bieden voor het bewaken en lokaliseren van hun containerladingen. Hierbij kan gedacht worden aan het monitoren van de container tijdens het transport of bij een containerhaventerminal.

De meeste van deze klanten willen fulfilled minimale inspanning maximaal profiteren. Hoewel de technologie zijn taak goed uitvoert, is het belangrijkste element van het systeem de ‘menselijke factor’. Het is belangrijk dat de klant klaar staat om ervoor te zorgen dat de apparatuur suitable is bevestigd en geactiveerd, en dat wanneer de lading arriveert, er iemand betrouwbaar is die ervoor kan zorgen dat de components wordt teruggestuurd naar het start van de logistieke keten om het proces te herhalen .

Bedrijven bieden verschillende soorten apparatuur aan voor het volgen van containers. We zorgen ervoor dat elke klant een apparaat krijgt dat earlier bij hun behoeften (welke informatie ze willen weten). Overheden – deze klanten gebruiken vooral de meest geïntegreerde systemen. Deze omvatten RFID-netwerken bij haventerminals in combinatie met op containers gemonteerde volgapparatuur en sensoren. Logistieke dienstverleners en beneficial Cargo House owners – deze klanten willen een op zichzelf staand, ‘easy on – effortless off’-apparaat dat aan de container kan worden bevestigd. Sommige van deze klanten willen de containerdeur niet openen nadat ze zijn verzegeld, daarom leveren wij apparaten die aan de buitenkant van de container worden gemonteerd.

De belangrijkste voordelen zijn:
1. Beveiliging van containerdeuren. De mogelijkheid heeft onmiddellijke waarschuwingen van ongeoorloofde deuropening verzonden naar de manager van de containerbewegingsoperatie. Deze informatie kan ook op het apparaat zelf worden opgeslagen voor analyse later als er geen realtime datakanaal beschikbaar is.
2. Volgen. De klant kan de realtime locatie-informatie gebruiken om een ​​schat aan managementinformatie te genereren.
3. Containerbewaking. Wij leveren apparaten achieved een aantal telemetriesensoren die licht kunnen detecteren dat de container binnenkomt – handig als de container wordt gesaboteerd temperatuurbewaking – handig voor containers van het reefertype, en ook een versnellingsmeter om te melden als de container is gevallen.

Er zijn een aantal businessmodellen voor klanten:
1. BOT. Voor overheden kunnen we alle apparatuur leveren op een create, operate, transfer foundation waarbij de aankoop wordt gefinancierd in ruil voor een concessieovereenkomst om het systeem te bedienen. We kunnen landpersoneel in het systeem opleiden.
2. Rechtstreekse aankoop. We bieden dit aan alle klanten die een kapitaalaankoop op apparatuur willen doen. Vervolgens bieden we ondersteunings- en onderhoudsovereenkomsten om ervoor te zorgen dat de apparatuur zijn maximale operationele levensduur kan bereiken.
3. Lease Verhuur. We hebben een zeer unieke service ontwikkeld waarbij een klant het systeem naar behoefte kan huren. Deze prijzen wij op basis van aantallen containers en transportduur. Dit aanbod is zeer aantrekkelijk voor voordelige vrachteigenaren en logistieke dienstverleners.

Bron: Matt Holland