Doe normaal

Mijn hele leven heb ik heel really hard mijn very best gedaan om te voorkomen dat ik deed wat er van me werd verwacht. Het begon op de middelbare faculty. Een broodje biet en mayonaise als lunch? Vreemd, bah, vies! Dat is niet normaal! Nee mijn klasgenoten, niet je gewone boterham misschien, maar heerlijk is het zeker! Ik was tegen kernwapens in Nederland en ging demonstreren. Dat was niet de norm in mijn gemeenschap. Hun idee van rationeel gedrag was de dreiging om op de oudtestamentische manier te vechten: oog om oog, tand om tand. En ik woonde in de Bible Belt waar je een meer nieuwtestamentische benadering zou vermoeden, more than Jezus en de andere wang toekeren!

Momenteel worden een aantal dingen als gewoon gezien. Buitenlandse kinderen bij hun ouders opsluiten omdat ze niet de juiste papieren bij zich hebben. Handel in ecosystemen voor monoculturen. Veel te goedkope kleding kopen, onwetendheid is een zegen. Gasoline winnen, ook als gebouwen daardoor instorten. Kolencentrales openhouden in de wetenschap dat ze ouderwets en vervuilend zijn. En als je iets ziet dat je niet wilt zien of erkennen, kijk dan gewoon weg. Als Malala Yousefzai normaal had gehandeld, zou ze zijn gestorven.

Naar mijn mening is normaal doen niets meer dan doen wat anderen willen dat je doet. Ongeacht of die anderen ooit ergens aan denken of dat ze alleen angst en kleinzieligheid hun beslissingen laten beheersen de vernieuwer, de ontdekkingsreiziger, de kunstenaar. Dit zijn niet degenen die normaal doen omdat het in hun bloed zit om anders te zijn, om het onbekende pad te bewandelen. Een populair Nederlands gezegde is: “Doe maar normaal, dat is al gek genoeg”. Op de voet gevolgd door: “Niet opvallen in de massa”. Beide zinnen stimuleren niet echt innovatie, het oplossen van problemen of de ontwikkeling van een nieuwe perceptie. De roep om normaliteit is waarschijnlijker een streven naar middelmatigheid.

Om nieuwigheden te kunnen onthullen, moet je je verwachtingen bijstellen, out of the box denken. Combineer intelligentie en creativiteit en bekijk de oude en vertrouwde onderwerpen vanuit een nieuwsgierig en ruimdenkend perspectief.

Laten we streven naar uitmuntendheid, dromen van een fantastische wereld vrij van oorlog en vernietiging. Laten we op verschillende locaties brainstormen en echt tot een prepare komen. Het is een historisch feit dat oorlog als normaal wordt geaccepteerd. We worden momenteel geconfronteerd met een aantal echt grote problemen en we zullen allemaal ten dode opgeschreven zijn als we er niet aan werken. Klimaatverandering en de eeuwenoude strijd tussen christenen en moslims. We moeten al onze talenten en moed verzamelen en ons inspannen om dat aan te passen. En dan zullen we ons herinneren wat het werkelijk betekende om normaal te doen.

Bron: Saskia De Rooy