Belangrijke beslissing over huwelijkse voorwaarden in Singapore

Het Singapore Court of Appeal, in het geval van: TQ v TR [2009] SGCA 6 heeft definitief besloten over de afdwingbaarheid van buitenlandse huwelijkse voorwaarden.

Singapore volgde in het verleden de Engelse regel dat huwelijkse voorwaarden over het algemeen niet afdwingbaar zijn. Recentere ontwikkelingen, zowel in Engeland als in Singapore, hebben echter geoordeeld dat deze regel achterhaald is en plaats moet maken voor het beginsel dat huwelijkse voorwaarden als onderdeel van alle omstandigheden van een zaak kunnen worden beschouwd bij de vaststelling door een rechtbank van wat rechtvaardig en rechtvaardig is.

Het Singapore Court of Appeal oordeelt nu dat het normaal gesproken buitenlandse huwelijkse voorwaarden zal afdwingen.

De genoemde zaak betreft een huwelijkse voorwaarden tussen een Nederlandse echtgenoot en een Zweedse echtgenote die in Nederland is aangegaan. Deze overeenkomst is met name opgesteld door een Nederlandse notaris in Nederland. De overeenkomst bepaalde onder meer dat “[t]hier zal geen enkele gemeenschap van huwelijksvermogens bestaan ​​tussen de echtgenoten” en dat “[t]Het tussen hen geldende huwelijksvermogensstelsel wordt beheerst door Nederlands recht.”

Het Hof van Beroep oordeelde dat de lokale rechtbanken “aanzienlijk (zelfs kritisch) gewicht” moeten toekennen aan de voorwaarden van een huwelijkse voorwaarden die worden beheerst door en geldig zijn volgens een buitenlandse wet, tenzij de voorwaarden ervan in strijd zijn met de openbare orde van Singapore.

Het is ook belangrijk op te merken dat de rechtbank heeft bevestigd dat de geldigheid van een huwelijkse voorwaarden moet worden geregeld door het “eigen” recht, zoals bij elk ander contract. De geldigheid van de Overeenkomst hangt dus af van haar status naar Nederlands recht in het onderhavige geval.

De juiste wet wordt bepaald door (in volgorde van dalende prioriteit):

(a) de uitdrukkelijke keuze van de partijen;

(b) de impliciete keuze van de partijen; en

(c) bij ontstentenis van enige uitdrukkelijke of stilzwijgende rechtskeuze, door na te gaan met welk rechtsstelsel de overeenkomst het nauwst en meest reële verband heeft, dat wordt verondersteld het recht van de huwelijksdomicilie te zijn, tenzij het wordt weerlegd.

Uiteindelijk is er geen algemene regel dat een huwelijkse voorwaarden met uitsluiting van alle relevante omstandigheden voor de rechtbank moet worden uitgevoerd. Het doel van de rechtbank is (in overeenstemming met artikel 112, lid 1, van het Vrouwenhandvest) te komen tot een verdeling van de huwelijksvermogens die zowel rechtvaardig als billijk is tussen de partijen.

Is een huwelijkse voorwaarden nodig??

Huwelijkscontracten kunnen voor beide partijen een keuze zijn als het goed wordt uitgevoerd door experts. Begin daarom het beste met een advocaat te praten. Alleen jij en je partner kunnen beslissen, maar het loont de moeite om goed onderzocht te worden en al je opties te kennen, vooral wanneer je financiën en meer op het spel staan.